Herpes Simplex (Uçuk)

Dudak,ağız içi ve yüzde görülebilir.Eritemli zeminde grup halinde veziküler lezyonlar ile karakterizedir. Güneş ışığı, stres, immün sistemin baskılandıgı durumlarda ortaya çıkar.

Ayırıcı Tanı

■ ımpetigo

■ Zona Zoster

■ Aft

■ Herpanjina

■ Pemfigus Vulgaris

Tedavi

Orolabial tekrarları önlemek ıçin güneşten korunmak gerekir. Asiklovir ve Famsiklovir ile tedaviye ıyi yanıt alınır. Sık tekrar eden olgularda Asiklovir ile profilaktik tedavi gerekir

Rp/

1. Zovirax / Aklovir krem S:2 saatte bir sürülecek

Tablo ağır ise,

2. Asiklovir / Zovirax 200 mg S: 5 X 1 (1 hafta)

veya

3. Valtrex 10 tb S: 2 X 1 (5 gün)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!