Enfeksiyöz Özefajit

Odinofaji ve disfaji ile başvururlar. Genelde AIDS, kanser ve DM olan immusüpresif hastalarda görülür. En sık etken C. albi-cans, HSV ve CMV’dir. Tipik ağız lezyonları (pamukçuk, herpetik döküntüler) etken hakkında bilgi verir. Endoskopik biyopsi ve fırça sitolojisi tanı koydurur.

Kanınnıda Özefajiti varsa;

Rp/

1. Xylocain sprey S: 6 x 15 ml gargara ve ardından yutma

   veya

1. Antepsin 1gr tb S: 4 X 1

2. Mikostatin süsp S: 4 x 1

  Daha şiddetli hastalıkta

3. Triflucan 100 mg caps S: 1 X 1

   veya

3. Nizoral / Ketoral tb 200 mg / 400 mg S: 2 X 1 / 1 X 1

HSV Özefajiti varsa

Rp/

1. Xylocain sprey S: 6 x 15 ml gargara ve ardından yutma

   veya

2. Lantepsin 1gr tb S: 4 X 1

3. Aklovir 800 mg S: 5 X 1 (14 gün)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!