Pnömoni

Pnömoni, çeşitli bakteri türleri, mantarlar ve parazitlerin neden olduğu bir pulmoner parankim enfeksiyondur. Sık olarak görülen organizmalar, aerobik gram pozitif koklar ve anaeroplardır. Hastalarda ani başlangıçta ateş, pürü lan balgamlı öksürük, plöh-tik göğüs ağrısıve akciğer filminde lober infiltrasyonla karakter-izedir.

Atipik pnömoni ise daha yavaş bir başlangıç, kuru öksürük, ekstrapulmoner septomların belirgin oluşu ve akciğer filminde anormal, sıklıkla yama veya diffüz patern rağmen, fizik muayenede minimal belirti oluğu ile karatehzedir. Atipik pnö-moniye klasik olarak mikoplazma neden olur.

Ayırıcı Tanı

•   Akciğer apsesi,

•   Kronik bronşit,

•   Akciğer kanseri

Tedavi

Tedavide ilk yapılması gereken şey, hastanın bir üst merkeze sevk edilip edilmeyeceğine karar vermektir. Eğer hastada bilinç değişikliği, 40 dereceden yüksek ateş, hipotansiyon, kalp yet­mezliği, böbrek ve karaciğer hastalığı, solunum sayısının 30’un üzerinde, nabız sayısının 125’in üzerinde olması, siyanoz olması, akciğer filminde multilober tutulum olması ve genel durum bozukluğu olması durumunda bir üst merkeze sevk edilmelidir. Sevk edilmesi gerekli olmayan vakalarda penisilin grubu an­tibiyotikler ve atipik pnömoni ıçinde makrolid grubu antibiyotik­ler kullanılabilir.

Rp/

1. Alfcodl/Amoksina 1gr S: 3 X 1

Rp/

1. Augmentin 1 gr tb 2×1 / Macrol 500mg tb 2×1

2- Mucoplus 1200 tb 1×1

3- Parol tb 3×1

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•