Diyabetes Mellitus

Tanı

Bir gecelik açlık sonrası .plazma glukozunun 126mg/dl veya üzerinde olması. Bu değer ıkinci bir test ile doğrulanmalıdır.

Diabet semptomları (poliüri, polidipsi, noktüri, bulanık görme vb) olanlarda rasgele bakılan plazma glukozunun 200 mg/dl veya üzerinde olması.

Oral glukoz testinde, 75g glukoz yüklemesinden 2saat sonra, plazma glukozunun 200 mg/dl’den fazla olması.

Tarama

45 yaş ve üzeri, hareketsiz yaşama tarzı, 1.dereceden akra­balarda diyabet öyküsü, 4kg üzerinde bebek doğurma, daha önceden gestasyonel diabet hikayesi, daha önceden tanımlanan IFG yada IGT, VKI > 25kg/m2, polistik över sendromu, TA > 130/85 mmHg, vasküler hastalık öyküsü, HDL < 35 mg/dl ve/veya TG > 250 mg/dl’den herhangi ikisi varsa 75 g OGGT yapılması önerilir. Risk faktörü mevcut değilse 18 yaşşndan sonra her 5 yılda bir ve 45 yaşından sonra her 3 yılda bir AKş ölçümü öner­ilir. Risk faktörü varsa her 2 yılda bir tetkik yapılmalı, IFG veya IGT varsa daha sıkı takip edilmelidir.

Bozulmuş Glukoz Toleransı (IGT)

AKş < 126 mg/dl

2. saat OGGT = 140-200 mg/dl

Bozulmuş Açlık Glukozu (IFG)

AKş = 100-126 mg/dl

2. saat OGGT < 140 mg/dl

Takip

AKş optimum: 80-120 mg/dl kabul edilebilir: < 140 mg/dl

TKş optimum 140-160 mg/dl kabul edilebilir: < 180 mg/dl

HbA1c optimum: < %7 kabul edilebilir: % 7-8

*** HbAlc; eğer stabilse yılda 2 kez, tedavi amacına ulaş-mamışsa yılda 4 kez

*** Kan yağları, yılda 1 kez

*** Göz dibi muayenesi yılda 1 kez

*** Ayak muaynesi en az yılda 1 kez (yüksek riskli hastalarda daha sık)

*** EKG yılda 1 kez bakılmalıdır.

Tedavi

AKş < 200 mg/dl -> Yaşam tarzı değiıikliği + Monoterapi AKş = 200-300 mg/dl -> YTD + Kombine terapi AKş > 300 mg/dl -> YTD + ınsülin + OAD

Yaşam Tarzı Değiıikliği

Diyet; her hasta ıçin bireysel diyet hazırlanmalı. Kompleks karbonhidrat ve lifler arttırılmalı, doymuş yağların yerine doy­mamış yağ tercih edilmeli.

Fazla kilolu hastalar için; daha önceki alımdan 500-1000 kcal daha az kalorili gida tüketilmesi

Hipertansif hastalar için; tuz alımı < 3g/gün olmalı

Dislipidemik hastalar ıçin; < 300 mg kolesterol/gün, kalori ıhtiyacının en fazla %10’u doymuş yağlardan sağlanmalı.

Alkol alımı önerilmemektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•