Pulmoner Emboli

İmmobil / yaşlı / major cerrahi geçirmiş / OKS kullanan / maligniteli (pankreas,sürrenal) hastada DVT bulguları da olabilir. Yani bacakta ağrı, şişlik, homans bulgusu (ayak dorsifleksiyonunda ağrı).

Pulmoner damarlarda emboli olan hastada ani başlangıçlı nefes darlığı olur. Oksijen saturasyonu düşüktür.

Hipoatansiyon, taşikardi takipne olur

Öksürük ve hemoptizi olur.

Göğüs ağrısı olur. MI gibi sanılabilir. Fakat EKG’de MI’a özgü bulgular olmaz.

Akciğer grafisinde pek bir bulgu olmaz. Ancak üzerinden uzun zaman geçmişse infarkta bağlı tabanı periferde olan beyaz çadır gibi görüntü olur.

Ral ronküs genellikle olmaz

1.) Oksijen verilir

2.) 1 flakon nevparin veya 6000-8000 ünite clexan yapılır.

3.) Sevk edilir

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!