Tagged: üroloji

İdrar Yolu Enfeksiyonu

küçük kız çocuğu idrar yapamaz + yaparken ağrı vardır + glob vezikale + üretrada kızarıklık vardır = iye , vulvit tit ve hemogram istenir; tit te lökosit çıksada çıkmasada Rp/ 1- dermotrosyt pomad 2×1 vulvaya, 2-...

Balanit

küçük erkek çocuk + sünnet olmamış + penis ve sünnet derisi şiş kızarık pembe şeffafımsı görünür + çocuk idrar yapamaz = balanit Rp/ 1 anestol pomad 3×1 , 2– prednol a krem (veya nerisona...

Trikomoniasis

T. Vaginalis yanlız seksüel ılişkiyle bulaşır. Erkeklerdeki T. Vagi-nalis enfeksiyonlarının çoğu asemptomatiktir. Bazen şeffaf bir üretral akıntı olabilir. Bu akıntıda T. Vaginalisin görülmesiyle tanısı konur. Ayırıcı Tanı ■ Diğer üretrit formları Tedavi Metronidozoller etkindir....

Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu spermatik kordun kendi etrafında dönmesi sonucu testisin kanlanmasının bozulması ve testisin iskemiye gitmesi ile sonuçlanan acil bir durumdur. Genellikle 20 yaş öncesi görülür. Testis torsiyonu klinik tanıdır ve hastalar tipik olarak alt...

Şankroid

Çoğunlukla lokal ve yüzeyel bir hastalık olup asemptomatik seyreder. Etken H. Ducreyi dir. Tek taraflı inguinal lenf adenit genellikle saptanır. Biyopsiyle kesin tanısı konur. Ayırıcı Tanı ■ Genital herpes ■ Granuloma inguniale ■ Lenfogranüloma...

Renal Kolik

Renal kolikte önemli olan şey, bulguların akut batınla ayrımının yapılmasıdır. Çünkü akut batın acil cerrahi gerektirir fakat renal kolik için cerrahi gerekmez. Anamnez, muayene ve tahlil sonuçlarında ani başlangıçlı ağrı, defans/ rebound varlığı, lökositoz,...

Nongonokoksik Üretrit

Genç erkeklerin hastalığıdır. Etken klamidia trachomatistir. Semptomlar gonokoksik üretritteki kadar belirgin değildir. Genel­likle dizüri ve üretral kaşıntı ile kendini gösterir. Üretral akıntı kural olmamakla birlikte genelde az ve seröz bir akıntı olur. Akıntı genellikle...

Lenfogronüloma Venerum

Klamidya trakomatisin L1-2-3 tipleriyle oluşur. Başlangıçta gen­ital bölgede ya da perinede küçük ve geçici bir lezyondur. Buna bölgesel lenfadenit ve bağ dokusu iltihabı ızler. Daha sonra hastalarda ınguinal lenfadenit gelişir. Ayırıcı Tanı ■   Genital Herpes...

Kum Düşürme

Kolik tarzında ağrı olur, hematüri olur. Akut batınla ayırıcı tanısının yapılması gereklidir. Kum veya taş düşüren hasta yerinde pek duramaz, şiddetli ağrısı vardır, kendisini yerlere atar, kıvranır. Fakat akut batınlı hasta kığırdayamaz ve şiddetli...

Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•