Hiperlipidemi

Tedavide en çok statinler kullanılmaktadır. Statinler doza bağlı olarak ortalama total kolesterolde % 22, LDL kolesterolde % 27 oranında düşüş sağlarlar. Statinlerin dozunun ıki katına çıkartıl­ması ek olarak total kolesterolde % 5, LDL kolesterolde % 7 oranında düşme sağlar. Statinlerin yan etkisi olarak asempto-matik karaciğer yükselmesi ve nadir olarak myozit görülür. Karaciğer fonksiyon testleri ılaca başladıktan sonra 6. haftada kontrol edilmelidir. Eğer karaciğer fonksiyon testleri bazal değerinin 3 katından fazla yükseliyorsa ılaç kesilir. Eğer nor­malse 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Hastalarda eğer myalji gelişirse kreatin ki naz (CK) ölçülmeli ve bazal değere göre 10 katından fazla yüksel misse ılaç ke­silmelidir.

Hastalarda koron er arter hastalığı veya eşdeğeri varsa LDL hedefi < 100 olmalıdır. Birden fazla risk faktörü varsa LDL hede-fil < 130 olmalıdır. Risk faktörü yoksa veya bir tane risk faktörü varsa LDL hedefi < 160 olmalıdır. Bu değerlerin üstündeki LDL kolestrol seviyelerine medikal tedavi başlanır.

LDL seviyesine göre Statin dozu belirlenir. LDL düşürücü te­davi başlandıktan sonra 6. haftada kontrol görülür. Eğer LDL hala yüksek ıse statin dozu arttırılır veya niasin eklenir. 6 hafta sonra tekrar kontrol görülür. Eğer yine LDL hedefe ulaşmamışsa hasta kardiyoloji uzmanına yönlendirilir.

Rp/

1. Lipitor 10 – 20 – 40 – 80 mg S: 1 X 1

*** Yaşam tarzı değişikliği ve diyet olmadan lipid tedavisi olmaz.

*** Statin tedavisi gece verilmelidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•