Boğmaca

Yaşamın ilk haftasından ıtibaren görülebilir. 5 – 21 günlük ku­luçka dönemi vardır. ÜSYE bulguları ile başlar, arkasından 
1 – 6 hafta boyunca paroksismal öksürük nöbetlerini kusma ızler. Bronşiektazi, otit, bronkopnömoni gibi komplikasyonlar yapabilir.

Tedavi

Eritromisin 30 – 50 mg/kg/gün peroral, ampisilin 100 mg/kg/gün peroral veya IM kullanılabilir.

Rp/
10 kg çocuk için

1. Erythrocin 100 mg süsp S: 4 x 1 ölçek (10 gün) veya

2. Ampisina 500 mg tik S: 2 x 1 flk (7 gün)

*** Bebek hastalar, hipoksi, siyanoz varlığı, genel durum bozukluğu, hospitalizasyon gerektirir

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!