Tagged: uçuk

Herpes Simplex (Uçuk)

Dudak,ağız içi ve yüzde görülebilir.Eritemli zeminde grup halinde veziküler lezyonlar ile karakterizedir. Güneş ışığı, stres, immün sistemin baskılandıgı durumlarda ortaya çıkar. Ayırıcı Tanı ■ ımpetigo ■ Zona Zoster ■ Aft ■ Herpanjina ■ Pemfigus...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!