EKG

İnfarktta EKG
* o iskemi alanı ST depresyonu oluşturur
* zedelenme alanı ST elevasyonu oluşturur
* infarkt alanı QRS kompleksinde geniş bir Q oluşturur (belirgin Q = geniş/büyük Q)
* infarktta T dalgası negatifleşir
* V1’den V6’ya gittikçe normalde R dalgası büyür fakat V1’de belirgin R dalgası infarkt lehinedir
Sağ Dal Bloğu
* QRS > 3 kk (özellikle V1 V2 ‘de geniş QRS)
* V1 V2 V3’te rSR
* D1 ve V6’da geniş S 
Sol Dal Bloğu
*QRS genişlemiştir
* V1’de rS veya QS 
   V1’de geniş QRS derin S
* D1 aVL V6’da çentikli R dalgası 
   V5 V6’da geniş QRS ve rR
Sağ Ventrikül Hipertrofisi
* V1’de R/S oranı >1
* V1 V2’de ST çökmesi
Sol Ventrikül Hipertrofisi
* D1’de R>14mm veya aVL’de R>11mm
* V1S+ V6R >36mm
* V5V6’da ST çökmesi T negatifliği
Atriyal Fibrilasyon=AF
* hızı 400-600 civarı
* düzensiz izoelektrik hat
* P dalgaları yok, ventriküler yanıt düzensiz
Atrial Flutter (=Testere dişi)
* hızı 250-350
* her QRS için bir Ters P dalgası
* P dalgası genellikle yoktur / QRS içinde kaybolmuştur
Ventriküler Fibrilasyon
* organize ventriküler aktivite olmaksızın düzensiz izoelektrik hat
Ventriküler Taşikardi
* hızı 120-220 civarında
* geniş QRS taşikardisi vardır
monofazik R / monofazik QR / monofazik RS –> VT düşündürür
trifazik R –> SVT düşündürür
trifazik R/S>1 ise SVT düşündürür
trifazik R/S<1 ise VT düşündürür
1.derece blok :
* P-R mesafesinde uzama vardır
* hasta BB / KKB / Digoksin almış olabilir
2. derece Mobitz tip1 blok  :
* P-R mesafesi gittikçe uzar, sonra bir P’ye QRS yanıtı oluşmamıştır
2. derece Mobitz tip2 blok :
* P-R mesafesi sabittir, fakat bazı P’lere QRS yanıtı oluşmamıştır
3.derece blok
* P-P’ler kendi aralarında düzenli (60-100)
* R-R’lar kendi aralarında düzenli (40-60)
Derivasyonlarla MI ;
* anterior : V1’den V4’e belirgin Q dalgaları ile beraber rS / V1’den V4’e kadar R dalgalarında amplitüd azalması
* inferior : D2-D3-aVF de belirgin Q dalgaları
* anteroseptal : V1’den V3’e (+V4 olb) QS defleksiyonları
* lateral : D1-aVL’de belirgin Q dalgaları
* anterolateral : D1-aVL-V4’ten V6’ya kadar belirgin Q dalgaları
* inferolateral : D2-D3-aVF ve V5-V6’da belirgin Q dalgası
* sağ ventrikül : D2-D3-aVF’de belirgin Q dalgaları ve V4’te ST yükselmesi
* gerçek posterior : V1-V2’de ilk R dalgaları > 0.04 saniye ve R/S>1

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•