Vertigo

Endolenfin serbest akışını engelleyen, dejeneratif materyal birikimine bağlı oluşur. Hastalarda pozisyonel vertigo tipiktir.

Tedavi

Esas tedavi Epley manevrası uygulamaktır. Medikal tedavi olarak antivertigo ajanlar kullanılabilir.

Rp/

1. Dramamine 50 mg tab S: 2 X 1

VERTİGO (PERİFERİK):

Acile baş dönmesiyle gelen hastada diğer tanılar (hipoglisemi, anemi, gebelik, hipotansiyon) ekarte edilip nörolojik muayene normal bulunursa periferik vertigo düşünülür ve 250 cc SF içine 2 amp nootropil ve 1 amp dramamine koyulur ve 2 saatte gönderilir.

Order/

3 amp Nootropil

1 amp Dramamine

Rp/

1.) Betaserc 8 mg tb 3×1 veya 16mg 2×1Nootrpil 3×1
2.) Dramamine tb 1×1

Sürekliyse, nistagmus ve nörolojik bulgu varsa santral vertigodur.

Kusma, ani başlangıçlı baş dönmesi varsa, pozisyonla değişiyorsa, rekürrens varsa periferik vertigodur.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!