Trikomoniasis

T. Vaginalis yanlız seksüel ılişkiyle bulaşır. Erkeklerdeki T. Vagi-nalis enfeksiyonlarının çoğu asemptomatiktir. Bazen şeffaf bir üretral akıntı olabilir. Bu akıntıda T. Vaginalisin görülmesiyle tanısı konur.

Ayırıcı Tanı

■ Diğer üretrit formları

Tedavi

Metronidozoller etkindir.

Rp/

1. Nidazol 500 mg tab S: 2 x 1 (5 gün)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!