Zona Zoster

Bir dermatom boyunca ağrı,yanma yakınmaları ile seyreden eritemli zeminde grube veziküller ile karakterize bir hastalıktır. Ağrı ve parestezi ile başlar, eritemli zeminde plak ve papüller gelişir. Papüller hızla vezikülleşir, veziküller püstüllenip kabukla­narak ıyileşir. Bazen dış kulak yolunda vezikül, periferik fasial paralizi ve ışitme kaybı ile karakterize Ramsey-Hunt Sendromu görülebilir. Tanı için Tzank-smear testi yararlıdır.

Ayırıcı Tanı

■ Herpes simplex enfeksiyonu

Tedavi

Topikal anestezik ve antiviral tedavi uygulanır

Rp/

1. Acid borique 4 gr Karışım günde 5 kez        

2. Anestol pomad  ve Silverdin krem karışıp 3×1

3. Benexol tb S: 1 X 1

4. Apranax fort tb S: 2 X 1

Hasta ilk 72 saat içerisinde gelmişse;

1. Zovirax 800 mg S: 5 X 1 (1 hafta) / Valtrex 42 tb S: 3 X 2 (1 hafta) / Zostex tb S: 1 X 1 (1 hafta)

Rp/
:

1.) Valtrex 500 mg tb 3×2 (1 hafta) / Aklovir 800mg tb 5×1

2.) Parol tb 3×1
3.) Eau borique % 2 ile krutlanana kadar sil, krutlandıktan sonra bactroban pomad 3×1

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!