Category: KARDİYOLOJİ

Unstabil (Kararsız) Angina Pektoris

Yeni başlangıçlı şiddetli angina (< 2 ay) ıstrahatte angina Kronik anginanın sıklığı ve şiddetinde artış (akselere angina) Miyokard enfarktüsü angina Unstabil angina pektoris hasta yatış endikasyonudur ve acil olarak bir üst basamağa sevki gerekir

Taşikardiler

Atrial kaynaklı taşikardilerde (QRS Dar) => Beloc     Kalp yetmezliği yok ise ; 1amp Beloc ver 5dk sonra tekrarla / Kalsiyum kanal blokeri ver (Verapamil/Diltizem)     Kalp yetmezliği var ise ; direkt Digoksin puşe...

Supraventriküler Taşikardi

Rp/ 1: isoptin 5mg ampul iv yavaş , yanıt yoksa 1 ampul daha TAŞİKARDİ (SUPRAVENTRİKÜLER) : 1.) EKG çek. 2.) 100 cc SF içine yarım amp Diltizem katılır. Monitorize ederek ver. 3.) Düzelmezse doz...

Stabil (Kararlı) Angına Pektoris

En sık belirti angina pektoristir. Hastalarda tipik olarak efor sırasında, 5 – 20 dk kadar süren, retrosternal bölgede, kola ve boyuna yayılımı olan baskı tarzında bazen yanma tarzında ağrı olur. Ağrı istrahatle veya dil...

Şok

Dokuların yeterince perfüze olamamasıdır. Tansiyon düşer veya yükselir, solunum sayısı artar. Hastaların dolaşım ve solunumu değerlendirilmelidir. Dolaşım için şunlara dikkat edilir: Eğer el ve ayaklarda nabız normalse diğer organlarda da dolaşım var demektir. Tırnağa...

Sistolik Kalp Yetmezliği

Sebep genellikle koroner arter hastalığıdır. Hastalarda periferik dokuların yetersiz perfüzyonu (yorgunluk, halsizlik) ve art­mış intrakardiyak dolum basıncına (ortopne, paroksimal nokturnal dipsne, periferik ödem) bağlı olarak semptomlar ortaya çıkar. Hastalarda S3 galo, ince raller ve...

Senkop

Hipoglisemi hipotansiyon, aritmi, MI, epilepsi nedeniyle olabilir. 1.) Kan şekeri ve tansiyon bakılmalıdır. 2.) EKG çekilmelidir. 3.) Nörolojik muayene yapılmalıdır. 4.) Hemogram biyokimya ve kardiyak enzimler için kan gönderilmelidir. 5.) Kan şekeri düşükse 10...

Myokard İnfarktüsü

MI: 1.) EKG çek, kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönder. 2.) Oksijen ver 3.) 300 mg aspirin çiğnet + 4 tane Plavix(=klopidogrel) 75mg + Heparin 1cc(=1flakonu 5cc) 4.) Tansiyonu < 110 mmHg...

Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•