Demir Eksikliği Anemisi

Dünyada en sık görülen hastalıklardandır. En sık görülen neden menstrüel kan kaybı ya da gebelikte artmış demir ihtiy­acıdır. Bunların dışında GIS’ten kayıp en sık düşünülen etyolo-jik faktördür. Demir aksikliğinin tama araştırılması sebebinin tespit edilmesini de ıçermelidir.

Laboratuar

Hemogram bakılır, erken dönemde MCV genellikle normaldir.

Htc %30’un altına düştüğünde MCV’nin düşmesiyle beraber trombositoz görülebilir.

PY’da hipokrom mikrositer hücreler ve anizositoz saptanır.

Serum ferritin düşüklüğü saptanır. Bayanlarda 10 ng/ml, erkek­lerde 20 ng/ml altında olmasıdır.

Serum demiri <50 mcg/dl saptanır.

Total demir başlama kapasitesi > 450 mcg/dl saptanır.

  1. Rp/
           1. Ferrum fort tb S: 2 x 1 (Yemekle birlikte veya yemeklerden sonra)

  *** Beraberinde antiasit kullanımı emilimi azaltır

2. Becovital-C kaps S: 1 x 1 (Demir emilimini arttırır)

*** Tedavi ile retikülosit seviyesi 5-10 gün ıçinde yükselirken Hb artışı 1-2 ayı bulur. Demir depoları ortalama 6 ayda dolar.

                   Oral tedaviye yanıt alınamazsa

                       (ıstenen Hb-Başiangıç Fib)

Gerekli demir = ———————- x 80 x kg x 3,4

                                  100

  1. Rp/
           1. Venofer amp S: 100 mi SF içerisinde 1 saatlik infüzyon

*** Test dozu 50 ml SF içinde V<\ amp 30 dk infüzyondur.

veya

1. Cosmofer amp S: 500 mi SF içinde sulandırılır ve 6mg/dl hızda verilir.

*** 1 saat önce 0,5ml test dozu verilmelidir.

*** IV demir tedavisinden 3 gün sonrasına kadar artralji, myalji, ateş ve LAP görülebilir. Kendiliğinden veya NSAI ıle düzelebilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

       Fe eksikliği anemisi altta yatan hastalıklıa beraber tedavi edilir.

       Tedavi 3-6 ay sürer.

       Fe preparatları çayla, kahveyle verilmez.

       Alınan demir feçesi siyaha boyar:( Ispanak yeyincede feçes kahverengiye boyanır)

       Fe hapları aç karnına ve vit.C ile kombine verilir.

Rp/
       1: Ferrum fort D1B S:1*1

2: Redoxon efervesan 1*1

Not: Hamilelere Ferrosonal düodenale  verilir.

ÇOCUKLARDA:

1:Ferro sanol B şurup (1 yaşa kadar günde yarım ölçek, 2yaşa kadar günde 1 ölçek,

2-5 yaş arası 2 ölçek(2×1), 5 yaş üstü 3 ölçek(3×1) verilir

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•