•[ Acil Reçete ]• … Acilcinin Karalama Defteri …

Zehirlenmeler

*** Her türlü zehirlenmede 114 zehir danışma merkezi aranmalıdır *** MANTAR ZEHİRLENMESİ: 1- 1 gr/kg aktif kömür 2- SF 3- Emedur IM 4- 0.01 mg/kg atrop*in 5- Yarım ampul diazem PARASETAMOL İNTOKSİKASYONU 1- 24 saatte...

Pnömoniler

Pnömoniler  (2ay- 5yaş arası)             Rp/    5 kg çocuk 1. Ampisid 250 mg flk D14B (on dört)                      ...

Akut Enfekte Rinit

Akut enfekte rinit kış aylarında daha sıktır. Halsizlik, burunda batma hissi, hapşurma ve seröz kıvamda burun akıntısı olur. Burun mukozasında hiperemi ve konjesyon saptanır, ateş sap­tanmaz. Ayırıcı Tanı ■  Vazomotor Rinit ■  Atrofik Rinit ■  Allerjik Rinit...

Gebelik ve Aşılar

Gebe bir kadını aşılamğ zorunlu kılan bazı durumlar şun­lardır: * Sarı Humma gibi beiii infektif hastalıkların endemik olduğu bölgeye seyahat * ınfluenza gibi infeksiyona bağlı morbidite riskinin yüksek olduğu durumlarda epidemi sırasında maruz kalma...

Miyalji

Kaslarda ağrı basit bir semptom olabilmekle birlikte roma-tolojik hastalıklar yönünden dikkat edilmelidir. Özellikle çene kladikasyosu ve amorozis fugax ve vücudun proksimal kaslarında ağrı görülen hastalarda polimyaljiya romatikaya eşlik eden dev hücreli arterit olma ıhtimali...

Myokard İnfarktüsü

MI: 1.) EKG çek, kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönder. 2.) Oksijen ver 3.) 300 mg aspirin çiğnet + 4 tane Plavix(=klopidogrel) 75mg + Heparin 1cc(=1flakonu 5cc) 4.) Tansiyonu < 110 mmHg...

Tinea (Pitriazis) Versicolor

Boyun, gövde ve üst extre m ıtelerde hiper yada hipopigmente, squamlı lezyonlarla karakterizedir. Lezyonlar sarı yada kahv­erengidir. Tanı ıçin wood ışığı yararlıdır. Kesin tanı ıçin mikroskopik ınceleme yapılır. Kaşıntılı olabilir, pullanma kepeklenme genelde olmaz…...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!