Category: GÖZ

Göz Yaralanması

KORNEA YARALANMASI / YABANCI CİSİM: 1.) Önce SF ile gözü ve göz kapağını yıka (15 dk) 2.) Yabancı cismi almadan önce Novesin veya Alcaine damlatarak uyuştur ve 3 dk bekle. Sonra steril spançla yabancı...

Viral Konjuktivit

Kızarıklık, sulanma, yanma, batma, çapaklanma, fotofobi, üst solunum yolu enfeksiyonu eşlik edebilir. Klinik ■ Kapak Ödemi ■ Konjunktival Hiperemi ■ Su Kıvamında Sekresyon ■ Preaurikuler Ağrılı Lenfadenopati Tedavi Semptomatiktir. Profilaktik amaçlı antibiyotikli damla verilebilir....

Kuru Göz

Gözlerde yanma, batma, kuruluk hissi, kızarıklık. Klinik Göz hekimince tanı konur. Tedavi Göz hekimince tedavi planlanır. Rp/ 1. Tears naturale free gtt / Refresh gtt S: 4 X 1 *** Önceden kuru göz tanısı almış hastaya...

Glokom Krizi

Rp/ 1.) Pilosed damla 4×1 (5 dk ara ile) 2.) Diazomid 250 mg tb 4×1 3.) Hemen göz hekimine sevk

Dakriosistit

Rp/ 1.) Gentagut damla 4×1 2.) Amoklavin tb 3×1 3.) Günde 3 kez sıcak pansuman 4.) Pomad verilmez, gözyaşı drenajını bozar

Blefarit

Göz kapağı kenarında kızarıklık, kabuklanma, batma , yanma. Klinik Kirpik kenarlarında hiperemi, krutlanma, kirpiklerin yağlı ve bir­birine yapışık görünümü. Tedavi Kapak hijyeni, antibiyotikli pomad ve damlalar, zayıf etkili top­ikal steroidler, suni göz yaşı    ...

Bakteriyel Konjuktivit

Kızarıklık, yanma, batma, çapaklanma, sabahları kirpiklerin bir­birine yapışması. Klinik ■    Konjunktival Hiperemi ■    Pürülan Sekresyon Tedavi Antibiyotikti damla, pomad. Rp/ 1. Tobrex gtt veya Exocin gtt S: 6 X 1 2. Fucithalmic pomad S: 2 X 1 ***...

Arpacık (Hordeolum)

Klinik Göz kapağı kenarında cilt üzerinden öne doğru uzanan hasass ve yangılı bir şişlik. Tedavi : Sıcak kompres, antibiyotikli damla, pomad üçlemesi genelde yeterlidir Rp/ 1. Tobrex gtt S: 4 X 1 / Gentagut...

Allerjik Konjuktivit

iki gözde de kızarıklık, kaşıntı, sulanma, yapışkan tarzda çapaklanma,batma, ağrı, kapak şişliği eşlik edebilir. Klinik ■   Kapak Ödemi ■   Konjunktival Hiperemi ■   Yapışkan Kıvamda Sekresyon ■   Kapak Konjunktivalarında Papüller Reaksiyon Tedavi Mast hücre stabilizatörleri, oral antihistaminikler, topikal steroi-dler.....

Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•