Erizipel (Yılancık)

Keskin sınırlı, ısı artışı olan, canlı kırmızı ve sistemik bulgu­ların eşlik ettiği, yüz ve extremitelerde eritemli lezyonlarla karakterizedir. Yüzeyel dermal lenfatikleri tutar. Eken olarak A grubu Streptococlar sorumludur. Bölgesel LAP spesifiktir.

Ayırıcı Tanı

■ Akut Kontakt Dermatit

■ Kızıl

■ SLE

■ Eritema Nodozum

■ Herpes Zoster

■ Venöz Tromboz

■ Sellülit

Tedavi

Yatak ıstirahat! şarttır. Sistemik antibiyotik tedavisi faydalıdır.

Rp/

1. istirahat

2. Bacak elevasyonu

3. Apranax fort tb S: 2 X 1

4. Augmentin 1gr tb / Cipro 500-750 mg tb S: 2 X 1

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!