Gebelik ve Aşılar

Gebe bir kadını aşılamğ zorunlu kılan bazı durumlar şun­lardır:

* Sarı Humma gibi beiii infektif hastalıkların endemik olduğu bölgeye seyahat

* ınfluenza gibi infeksiyona bağlı morbidite riskinin yüksek olduğu durumlarda epidemi sırasında maruz kalma olasılığı

* Mesleki bir tehlike olarak HepatitB gibi infeksiyöz ajanlarla temas olasılığı

* Kuduz gibi ciddi bir infeksiyöz hastalığa kaza ile maruz kalma

* Daha önce hiç aşılanmamış ya da on yıldan daha eski aşı olmuş kadınlara difteri veya tetanoz, toksoidinin rutin verilmesi

* Kronik kardiopulmoner hastalık, diabetes mellitus veya HIV infeksiyonunda pnömokok infeksiyonu veya influenza gibi aşıile önlenebilir hastalıklara yatkınlığın artığı

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!