Aort Diseksiyonu

AORT DİSEKSİYONU / AORT ANEVRİZMASI:

Bu hastalarda şiddetli sırt ağrısı, hipotansiyon, parapleji görülebilir.

Sağ kol ile sol kol arasında 20 mmHg ‘dan daha fazla tansiyon farkı varsa şüphelenilmelidir.

1.) Hemen vitalleri kontrol edilerek stabil hale getirilmelidir.

2.) Entübasyona hazır olunmalıdır.

3.) Transfüzyon için kan hazırlanmalı, kan yoksa SF takılmalı ve hemen sevk edilmelidir.

Bu hastalarda MI olduğu sanılabilir. Fakat EKG’de MI bulguları olmaz. Hastada sorun olmadığı sanılarak bekletilmemelidir hemen sevk edilmelidir.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!