Tagged: göğüs

Nefes Darlığı (KOAH)

orta yaş veya üstü + nefes darlığı + morarma + nefes alırken rahat verirken ötüyor ve uzama var = KOAH 1- ANSTA 2- oksijen + pulmikort + ventolin nebül 3- teosel/teobag inf 200cc/500cc veya...

Göğüs Ağrısı

GÖĞÜS AĞRISI OLAN HASTA 40 yaş üstü genelde erkek (55 yaş üstü kadın ama seyrek) HASTA SEDYEDE, OTURARAK GELİR VE AYAKTA GELEBİLİR, GÖĞSÜNÜ OVUŞTURUR , YÜZÜ SOLUK VEYA TERLİ …göğsünün üzerinde fil basmış gibi...

Genital Herpes

Genital herpes enfeksiyonunun 4 tipi vardır. Primer ılk atak, primer olmayan ılk atak, tekrarlayan ve asemptomatik. Primer ilk atakta klinik semptomlar şiddetlidir ve hasta seronegatiftir. Primer olmayan ilk atakta serumda HSV antikorları olup ilk defa genital...

Pulmoner Emboli

İmmobil / yaşlı / major cerrahi geçirmiş / OKS kullanan / maligniteli (pankreas,sürrenal) hastada DVT bulguları da olabilir. Yani bacakta ağrı, şişlik, homans bulgusu (ayak dorsifleksiyonunda ağrı). Pulmoner damarlarda emboli olan hastada ani başlangıçlı...

Pnömoni 2

PNÖMONİ (TİPİK/ATİPİK) Tipikse amoklavin, atipikse klamer verilir. Yetişkin: 1.) Amoklavin 1000 mg tb 2×1 (10 gün) 2.) astım koah yoksa Asist cap 3×1 3.) Parol tb 4×1 veya ; 1.) Klamer 500 mg tb...

Pnömoni

Pnömoni, çeşitli bakteri türleri, mantarlar ve parazitlerin neden olduğu bir pulmoner parankim enfeksiyondur. Sık olarak görülen organizmalar, aerobik gram pozitif koklar ve anaeroplardır. Hastalarda ani başlangıçta ateş, pürü lan balgamlı öksürük, plöh-tik göğüs ağrısıve...

Plörodini

genç/orta yaş hasta; ateş + grip var/yok + bıçak saplanır tarzda göğüs ağrısı(nefes almakla veya öksürmekle artar) coksackie virüs enfeksiyonu EKG + PA AC grafisi + hemogram + yaşlı hasta ise kardiak enzimler akciğer grafisinde opasite varmı, kalp bölgesi...

Kronik Bronşit

Arka arkaya iki yılda her yıl 3 ayı geçen öksürük balgam varsa kronik bronşit tanısı konur. Ral, ronküs, ekspiryum uzaması olur. Rp/ 1.) Bricanyl şurup 3×1 2.) İnatçı kuru öksürük varsa Sinekof drj 2×2...

KOAH Alevlenmesi

1.) Mümkünse hemen kan gazı ölçümü yapılmalıdır. Mümkün değilse onun yerine pulse oksimetre ile de oksijenlenme durumu değerlendirilebilir. Tedavinin amacı SaO2 değerini %90, PaO2 değerini ise 60 mmHg üzerine çıkarmaktır. Çok şiddetli ve kronik...

Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•