Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu spermatik kordun kendi etrafında dönmesi sonucu testisin kanlanmasının bozulması ve testisin iskemiye
gitmesi ile sonuçlanan acil bir durumdur. Genellikle 20 yaş öncesi görülür. Testis torsiyonu klinik tanıdır ve hastalar tipik olarak alt karın ağrısı, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği tek taraflı ani başlayan ciddi testiküler ağrı ile başvururlar. Fizik muayene kremaster refleksi (L1-L2=Genitofemoral sinir; Sensitivite % 100 Spesifite % 66) yokluğuyla yüksek yerleşimli testisi ortaya koyabilir (Testis yukarı ve transvers pozisyondadır). En sık kullanılan görüntüleme yöntemi renkli Doppler ultrasonografidir. Testisin canlılığının ve fertilitenin korunması için torsiyonun erken tanı ve tedavisi hayati öneme sahiptir.

Prehn belirtisi: Testisin elevasyonu ile ağrıda rahatlama oluyorsa daha çok epididimo-orşit lehinedir, spermatik kordonun torsiyonunda ağrıda hafifleme olmaz 

  • Başvuru süresi testis torsiyonunda kısadır (< 12 saat).
  • Epididimitte daha uzundur (> 12 saat).
  • T.torsiyonunda testis hassastır.
  • Epididimitte epididim hassastır
  • İdrar tetkiki genellikle normaldir. Ancak normal TİT testis torsiyonunu ekarte ettirmez !

Testisin canlılığının ve fertilitenin korunması için torsiyonun erken tanı ve tedavisi hayati öneme sahiptir ! SEVK ET

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!