Akut Pankreatit

En sık nedenler alkol ve safra taşlarıdır. Daha az görülen ne­denler karın travması, hipertrigliseridemi ve çeşitli ılaçlardır. ERCP sonrası pankreatit %5-10 civarındadır. Nekroz varsa ve nekrotik alan enfekte ıse hastalığa bağlı mobidite ve mortalite daha yük­selir. Bu nedenle erken dönemde dual faz BT önerilir. Ranson kriterleri de prognoz açısından önemlidir.

Rp/

1. Oral alım kesilmeli ve NG sonda takılmalıdır.

2. Dolantin amp S: lOcc SF ıçine 1 amp sulandırılarak yavaş infüzyon şeklinde verilir.

*** Renal yetmezlikte kontrendikeü! *** Morfin ve Pentazosin kontrendikeü!

3. 4000 cc SF S: 200 cc/h (48 saate yayılarak)

Nekrotizan pankreatit varsa

4. Tienam 500 mg flk S: 4 x 1 (1 hafta)

*** Koledok taşı saptanırsa ilk 72 saatte ERCP için üst merkeze sevk edilmelidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•