Allerjik Konjuktivit

iki gözde de kızarıklık, kaşıntı, sulanma, yapışkan tarzda çapaklanma,batma, ağrı, kapak şişliği eşlik edebilir.

Klinik

■   Kapak Ödemi

■   Konjunktival Hiperemi

■   Yapışkan Kıvamda Sekresyon

■   Kapak Konjunktivalarında Papüller Reaksiyon

Tedavi

Mast hücre stabilizatörleri, oral antihistaminikler, topikal steroi-dler..

Rp/

 1. Zaditen gtt S: 2 X 1 / Siprogut göz damlası 4×1 / Efemolin göz damlası 4×1

*** Basit allerjik konjunktivitler dışındaki vernal keratokon-junktivit gibi allerjik keratokonjunktivitler göz hekimine yön­lendirilmelidir.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!