Şankroid

Çoğunlukla lokal ve yüzeyel bir hastalık olup asemptomatik seyreder. Etken H. Ducreyi dir. Tek taraflı inguinal lenf adenit genellikle saptanır. Biyopsiyle kesin tanısı konur.

Ayırıcı Tanı

■ Genital herpes

■ Granuloma inguniale

■ Lenfogranüloma venerum

Tedavi

Önerilen antibiyotikler azitromisin 1 gr tek doz, eritromisin 7 gün boyunca günde 4 kez 500 mg ve seftriakson 1 gr tek doz tedavidir.

Rp/

1. Azitro 500 mg S: 2 x 1 (tek gün)

*** Eş tedavisi gerekir

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!