Megaloblastik Anemi

Hemen tüm hastalarda sebep Folik asit veya B12 eksikliğidir. Folik asit eksikliğinde sebep genellikle alkolizm, malabsorbsiyon, hemoilitik anemi, gebelik, trimetoprim, methotraxate, sul-fasalazin, OKS ve antikonvülzanlardır. Vıt-B12 eksikliğinde sebe­pler pernisiyöz anemi, gastrektomi, pankreas yetmezliği, GIS’te bakteriyeI artış, ileit ve intestinal parazitlerdir.

Semptomlar

Genellikle anemi ile şlişkilidir. Glossit, sarılık ve splenomegali gözlenebilir. Vit-B12 eksikliği vibrasyon ve pozisyon hissinde azalma, ataksi, parestezi ve demansa yol açabilir.

Laboratuar

Hemogramda pansitopeni saptanabilir. PY’da poikilositoz, anizositoz ve makro-ovalositler, hiperseg-mente nötrofiller gözlenir. MCV yüksektir

Folik asit eksikliği varsa

Rp/

1. Folbiol 5 mg tb S: 1 x 1 (Bozukluk giderilinceye kadar)

Vit-B12 eksikliği varsa

Rp/

1. Dodex 1000 mcg amp S: ılk 1 hafta hergün 1×1 IM Sonraki 1 ay haftada 1×1 IM

Daha sonra ayda 1×1 IM (Hb düzeyi normale gelinceye kadar)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•