Akut Bronşiyolit

Viral üst solunum yol enfeksiyonu bulguları ile hışırtılı solunum, takipne, subfebril ateşin olduğu tablodur. Ekspiryum uzamıştır ve sibilan ronküsler işitilir. Hastada eger ağır solunum distresi, ateş ve genel durum bozukluğu varlığında pnömoni düşünülmelidir.

Ayırıcı Tanı

■   Astım

■   Pnömoni

Tedavi

Destek tedavisi önerilmektedir. inhale beta 2 agonistler ver­ilebilir.

Rp/
10 kg çocuk için

1. Ventolin srp  S: 3 x 1 ölçek (5 gün)

Eğer solunum sıkıntısı belirgin ise

Rp/
10 kg çocuk için

1. Ventolin nebuies amp 2.5 mg / 2.5 cc S: 4 x 1.5 cc nebüiize verilmelidir

*** Genel durum bozukluğu olan, zeminde kronik hastalığı olan ve 3 aydan küçük olan olgular sevk edilmelidir.

*** Tekrarlayan bronşiyolit atakları astım açısından araştırıl­malıdır

BRONŞİYOLİT:

Etken genelde viraldir. Tekrarlıyorsa sebep astım olabilir.

3 aylıktan küçükler sevk edilmeli.

Diğer yaştakilere:

Rp/
       1.) Ventolin süsp (2 yaş altında kullanılmaz)  6 yaş altında 3x ½ ölçek, 6-12 yaş arasında 3×1 ölçek, 12 yaş üstünde 3×2 ölçek (5 gün)

2.) Asist şurup 6 yaş altında 3x ½ ölçek, 6-12 yaş arasında 3×1 ölçek, 12 yaş üstünde 3×1 cap

3.) Calpol ve pedifen dönüşümlü olarak 4-6 saatte bir dönüşümlü olarak verilir.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!