Sistolik Kalp Yetmezliği

Sebep genellikle koroner arter hastalığıdır. Hastalarda periferik dokuların yetersiz perfüzyonu (yorgunluk, halsizlik) ve art­mış intrakardiyak dolum basıncına (ortopne, paroksimal nokturnal dipsne, periferik ödem) bağlı olarak semptomlar ortaya çıkar. Hastalarda S3 galo, ince raller ve periferik ödem saptanır.

Tedavi

Tedavide semptomatik düzelme, tetikleyici faktörlerin uzak­laştırılması ve altta yatan kalp hastalığı kontrolü amaçlanmaktadır. Hastalarda tuz alımının kısıtlanması, NSAID lardan kaçınılması, pnömokok ve ınfluenza ile aşılanması gerekmektedir. Her has­taya ACE inhibitörleri, beta blokerler, ASA başlanır. Sıvı yüklen­mesi olan hastalarda diüretik tedavi eklenir. Bu medikal tedavilere rağmen şikayetler olması durumunda ve kalp yetme­zliği ile birlikte atrial fibrilasyon olan hastalara digoksin başlanır.

ACE inhibitörleri kalp yetmezliği olan hastalarda yaşamı uzat­tığı gözlenmiştir. Düşük doz başlanıp doz giderek arttırılır. ACE inhibitörleri hiperpotosemide, ileri böbrek yetmezliğinde, bilateral ren al arter stenozunda ve gebelikte kontrendikedir. ACE in-hibitörlerini tolere edemeyen hastalarda ARB kullanılır.

Beta blokerler düşük doz başlanıp, tolere edilmesi halinde iki haftada bir doz arttırılır. Kullanılan beta blokerler karvedilol (di-Iatrend), metoprolol (belockzok), nebivolol (vasoxen) ve biso-prololdür (concor).

Diüretik tedavi olarak furosemid, tiyazid ve spiranolakton kul­lanılır. Spiranolaktonun (aldaktone tab) mortaliteyi azalttığı gös­terilmiştir. Diüretik tedaviye bağlı hipokalemi ve hipomagne-zemide aritmi riski artar. ACE inhibitörü ve spiranolakton kom­binasyonunda hiperkalemiye dikkat edilmelidir.

Rp/

1.  Coraspin 100 mg tab S: 1 X 1

2.  Beloc zok 25 mg tab S: 2 x 1 (doz giderek arttırılır)

3.  Delix 5 mg tab S: 1 X 1

4.  Desal / Lasix tab S: 1 x 1 (kliniğe göre doz arttırılır)

5.  Digoxin tab S: 1 x 1 (haftasonu yok)

6.  Aldactone 25 mg S: 1 X 1

*** Bu tedavilere yanıt alınamayan hastalara, uzman konsül­tasyonu önerilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•