Su Çiçeği (Varicella Zoster)

Daha çok çocukluk çağında, 14-21 gün inkübasyonun ardın­dan gövde ve extremitede içi su dolu veziküller,kaşıntılı ve polimorfik lezyonlar izlenir. Lezyonların üzeri krutlanıncaya kadar bulaştırıcılık devam eder.

Ayırıcı Tanı

■   Zona zoster

■   Herpes simplex

Tedavi

24 saatten daha az süren suçiçeği için Asiklovir önerilir. Çocuklarda Reye Sendromu ile ilişkisi bulunduğu ıçin aspirin kul­lanılmamalıdır. Palyatif tedbirler kaşınan ve kuruyan lezyonların kontrolüne yöneliktir.

Rp/

1.  Xyzal tb / Allerset tb, şurup / Aerius tb, şurup S: 1 X 1

2.  Ovadril losyon S: 3 X 1

*** Erişkinde komplikasyon riski yüksektir (Pnömoni,ensefalit)

*** Gebelerden uzak durulmalı

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•