Migren

En belirgin semptomu ataklar tarzında gelen, tek taraflı olan, pulsatil nitelikte, fotofobi ve fonofobinin eşlik ettiği baş ağrısıdır. şarap, peynir, çikolota, stres, oral kontraseptifler migren atağını provake eder.Hastalarda bulantı, ışığa gürültüye hassasiyet olur.

Ayırıcı Tanı

■   Küme Tipi Baş Ağrısı

■   Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Tedavi

Akut atak tedavisi ve profilaksi olmak üzere ıkiye ayrılır.

Akut atak tedavisinde bilinen tüm ağrı kesiciler kullanılır. Ayrıca hasta­lara ergot alkoloidleri ve seratonin reseptör agonistleri başlanır.

Profilaktik tedavide seratonin reseptör antigonistleri, Ca kanal blokerleri, beta blokerler veya antiepileptik ajanlar tercih edilebilir.

Atak Tedavisi  

1 ampul diazem + 1 ampul novalgine/ 1 amp Dicloron

Rp/

1. Minoset Plus tab S: 2 X 1

2. imigran 50 mg tab S: 1 x 1

veya

3. Cafergot tab S: 2 X 1

Rp/

1.) Avmigran tb 1×1 (ilk 3 gün)

2.) Devamında sandomigran 1×1

Avmigran sadece migren ataklarını geçirir. Atakların oluşmasını engellemez yani profilakside yeri yoktur. Sandomigran ise atakları geçirmez, sadece profilaksi için kullanılır.

Profilaktik Tedavi

Rp/

1. Dideral 40 mg tab S: 2 X 1

*** Uzman konsültasyonu önerilir.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!