Tagged: herpes

Genital Herpes

Genital herpes enfeksiyonunun 4 tipi vardır. Primer ılk atak, primer olmayan ılk atak, tekrarlayan ve asemptomatik. Primer ilk atakta klinik semptomlar şiddetlidir ve hasta seronegatiftir. Primer olmayan ilk atakta serumda HSV antikorları olup ilk defa genital...

Herpes Simplex (Uçuk)

Dudak,ağız içi ve yüzde görülebilir.Eritemli zeminde grup halinde veziküler lezyonlar ile karakterizedir. Güneş ışığı, stres, immün sistemin baskılandıgı durumlarda ortaya çıkar. Ayırıcı Tanı ■ ımpetigo ■ Zona Zoster ■ Aft ■ Herpanjina ■ Pemfigus...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!