Benign Prostat Hipertrofisi

Pollaküri, efor ile icirar yapabilme, idrarını başlatmada ve bitirmede gecikme, ıdrarını yaptığı halde bitmemiş hissinin de­vamı gibi semptomlarla karakterizedir. Mutlaka rektal tuşe ıle prostat muayenesi yapılmalıdır.

Ayırıcı Tanı

■ Prostat Kanseri

■ Mesane Tümörü

■ Üretra Darlığı

■ Prostatit

Tedavi

Hastalarda ıdrar retansiyonu, ciddi hematüri, dolup taşma ınkontinansı, azotemi ve ciddi pollaküri ve ciddi noktüri varsa cerrahi tedavi düşünülmelidir. Medikal tedavi olarak ön planda alfa 1 adrenerjik reseptör blokerleri kullanılmalıdır (Tamsulosin gibi).

Rp/

1. Flomax MR cap S: 1 X 1

*** Rektal tuşede sert ve nodüler prostat saptanması prostat kanserini düşündürür

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!