İdrar Yolu Enfeksiyonu

Çocukluk çağının en sık görülen bakteriyel enfeksiyon lan n-dandır. Yenidoğan döneminde erkeklerde sık ıken, 2 yaşından sonra kızlarda daha sıktır. Karın ağrısı, kilo alamama, kusma, kötü kokulu idrar yapma, enürezis, dizüri, sıkışma hissi gibi be­lirtilerle kendini gösterir. Eğer üst ıdrar yollarında enfeksiyon varsa tabloya ateş ve yan ağrısı eklenir. Uygun koşullarda idrar örneği alınarak, mikroskopik inceleme ve ıdrar kültürü yapıl­malıdır.

Tedavi

1. kuşak sefolosporinler 50 – 75 mg/kg/gün dozda, TMP – SMX 6 – 8 mg/kg/gün dozda, amoksisilin klavulonik asit 30 – 50 mg/kg/gün dozda, amoksisilin 30 – 50 mg/kg/gün dozda, Se-furoksim 30 – 40 mg/kg/gün dozda verilir.

10 kg çocuk ıçin alt idrar yolu enfeksiyonunda örnek reçeteler

Rp/

1. Maksipor 250 mg süsp 3×1 ölçek (7 gün) veya

2. Bactrim 40 / 200 süsp 2×1 ölçek veya

3. Klamoks 200 süsp 2×1 ölçek veya

4. Zinnat 125 / 100 süsp 2×1,5 ölçek

Üst ıdrar Yolu Enfeksiyonu Reçete Örneği

Ampisilin – sulbaktam 75 – 100 mg/kg/gün, Sefuroksim 60 -100 mg/kg/gün dozda verilir.

Rp/
10 kg çocuk için

1. Combisid 500 mg flk 2×1 iM (7 gün) veya

2. Zinnat 250 mg fik 2×1 IM (7 gün)

Rp/
20 kg çocuk için

1.Zinnat 250 mg tab 2×1 (7 – 10 gün)

Eğer aile uyumu iyi ise ardışık tedavide verilebilir.

Rp/
10 kg çocuk için

1. Zinnat 250 gr fik 2×1 IM (3 gün)

2.Zinnat 125 / 100 mi süsp 2×1 ölçek (4 – 6 gün)

*** Bu tedaviler nonkomplike IYE ıçin geçerlidir. Komplike IYE lerde hasta hospitelize edilmelidir.

*** Sık tekrar eden ıdrar yolu enfeksiyonlarında vezikoüretral reflü araştırılmalıdır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA Image
Reload Image
Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•