Genital Herpes

Genital herpes enfeksiyonunun 4 tipi vardır. Primer ılk atak, primer olmayan ılk atak, tekrarlayan ve asemptomatik. Primer ilk atakta klinik semptomlar şiddetlidir ve hasta seronegatiftir. Primer olmayan ilk atakta serumda HSV antikorları olup ilk defa genital herpes atağa geçiren kadınları kapsar. Tekrarlayan enfeksiyonlar daha çok HSV-2 enfeksiyonu geçirmiş olanlarda görülen tekrar­layan genital herpes atağıdır. Hastalarda ağrılı, birleşmiş veya ayrı veziküller görülür. Veziküller genelde fistüle olup ülserleşir.

Tedavi

Tedavinin temelin! asiklovir, fansiklovir, valasiklovir gibi nük-leik asit anologlarının kullanımını ıçerir.

ılk genital atak

Rp/
       1. Zovirax 400 mg S: 3 X 1 (10 gün) Tekrarlayan ataklarda

Rp/
       1.  Zovirax 400 mg S: 3 x 1 (4 gün) Günlük baskılayıcı tedavi

Rp/
       1. Zovirax 400 mg S: 2 X 1

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!