Epididimit – Orşit

En önemli semptomu ağrıdır. Ağrı genellikle çok şiddetlidir. Ağrıyı azaltmak için hastalar testislerini elle kaldırırlar. Ateş gene­likle yüksektir, üşüme ve titremeyle başlar. Skrotum sıcak, büyük ve şiştir.

TESTİS TORSİYONUNDAN AYIRIMI ÖNEMLİ !

AKUT SKROTUM: İnguino-skrotal bölgede ani başlayan
-kızarıklık,
-şişlik
-ağrı
-gerginlik
ile
kendini belli eden, yenidoğan ve adölesan dönemi başta olmak üzere her yaşta görülebilen çocuklardaki en önemli acil durumlardan biridir.
Tanı güçlüğü nedeniyle gerçek insidansı bilinmemektedir.

 • Çocuklarda akut skrotumun 1. sıradaki nedenidir (% 37-65).
 • Viral veya bakteriyel olabilir.
 • Çocuklarda viral enfeksiyonlar (Kabakulak orşiti)
 • Erişkinlerde bakteriyel enfeksiyonlar daha sıktır.
 • Son yıllarda Brusella orşiti ilave olmuştur.
 • Semptomlar genellikle yavaş gelişir
 • Bulantı kusma nadirdir
 • İşeme semptomları bulunabilir

KLİNİK: 

 • Testis fikse veya yüksek pozisyonda değildir.
 • Epididim genişlemiş ve hassastır.
 • Kremasterik refleks genellikle korunmuştur.
 • Hastaların %20-40’ında piyüri veya bakteriüri bulunur.
 • Üriner anomalisi olan hastalarda epididimit riski daha yüksektir

TANI:

 • Prehn belirtisi: Skrotum elevasyonu ile ağrının torsiyonda değişmemesi/artması, epididimitte azalması
 • İdrar analizi yapılmalı
 • enfeksiyon varsa enfeksiyon tedavi edilir ve araştırma derinleştirilir:
   Üriner US,
   VUR,
   Endoskopik inceleme vb.
 • USG:
  • Heterojen epididim
  • Reaktif hidrosel
  • Artmış kan akımı
  • Skrotal ödem

TEDAVİ:

 • Konservatif tedavi; yatak istirahati, analjezik antienflamatur tedavi ve antibiyotik tedavisi (ikinci kuşak sefalosporinler uygun) ile skrotal elevasyonu içerir. Spesifik tedavi altta yatan sebebe göredir.
 • Cinsel yolla bulaşma kuşkusunda Doksisiklin 2 hafta ilave edilmelidir.
 • Brusella tanısı varsa, uygun uzun süreli tedavi.
 • Kabakulak orşitinde interferon?
 • Enfeksiyonun ağır seyrettiği hastalarda hospitalizasyon ve intravenöz antibiyotik tedavisi düşünülebilir

Rp/

1. Cefaks 500 mg tb S:2×1 / Cipro 500 mg tab S: 2 X 1 (10 gün)

2. Arveles tab S: 2 X 1

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!