Tagged: genital

Genital Akıntı

BAKTERİYEL VAGİNOZİS: 1.) Flagyl 500 mg tb 1x 4 tb (tek doz) TRİCHOMONAS: 1.) Flagyl 500 mg tb 1x 4 tb (tek doz) CANDİDİAZİS: 1.) Flucan 150 mg cap 1×1 (tek doz)

Genital Ülser/Siğil

HERPES: 1.) Asiviral 400 mg tb 3×1 (7gün)  tekrarlayan herpes ise 5 gün HPV: 1.) Podofilm  %20 ‘lik tentür benzoat içinde hazırlanır. Sadece siğile sürülür, çevre soku vazelinle korunmalıdır. İki saat bekletilip...

Genital Herpes

Genital herpes enfeksiyonunun 4 tipi vardır. Primer ılk atak, primer olmayan ılk atak, tekrarlayan ve asemptomatik. Primer ilk atakta klinik semptomlar şiddetlidir ve hasta seronegatiftir. Primer olmayan ilk atakta serumda HSV antikorları olup ilk defa genital...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!