Tagged: testis

Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu spermatik kordun kendi etrafında dönmesi sonucu testisin kanlanmasının bozulması ve testisin iskemiye gitmesi ile sonuçlanan acil bir durumdur. Genellikle 20 yaş öncesi görülür. Testis torsiyonu klinik tanıdır ve hastalar tipik olarak alt...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!