Tagged: sistolik

Sistolik Kalp Yetmezliği

Sebep genellikle koroner arter hastalığıdır. Hastalarda periferik dokuların yetersiz perfüzyonu (yorgunluk, halsizlik) ve art­mış intrakardiyak dolum basıncına (ortopne, paroksimal nokturnal dipsne, periferik ödem) bağlı olarak semptomlar ortaya çıkar. Hastalarda S3 galo, ince raller ve...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!