Tagged: şankroid

Şankroid

Çoğunlukla lokal ve yüzeyel bir hastalık olup asemptomatik seyreder. Etken H. Ducreyi dir. Tek taraflı inguinal lenf adenit genellikle saptanır. Biyopsiyle kesin tanısı konur. Ayırıcı Tanı ■ Genital herpes ■ Granuloma inguniale ■ Lenfogranüloma...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!