Tagged: iye

İdrar Yolu Enfeksiyonu

Çocukluk çağının en sık görülen bakteriyel enfeksiyon lan n-dandır. Yenidoğan döneminde erkeklerde sık ıken, 2 yaşından sonra kızlarda daha sıktır. Karın ağrısı, kilo alamama, kusma, kötü kokulu idrar yapma, enürezis, dizüri, sıkışma hissi gibi...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!