Tagged: erizipel

Erizipel (Yılancık)

Keskin sınırlı, ısı artışı olan, canlı kırmızı ve sistemik bulgu­ların eşlik ettiği, yüz ve extremitelerde eritemli lezyonlarla karakterizedir. Yüzeyel dermal lenfatikleri tutar. Eken olarak A grubu Streptococlar sorumludur. Bölgesel LAP spesifiktir. Ayırıcı Tanı ■...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!