Tagged: pankreatit

Akut Pankreatit

En sık nedenler alkol ve safra taşlarıdır. Daha az görülen ne­denler karın travması, hipertrigliseridemi ve çeşitli ılaçlardır. ERCP sonrası pankreatit %5-10 civarındadır. Nekroz varsa ve nekrotik alan enfekte ıse hastalığa bağlı mobidite ve mortalite...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!