Tagged: bronşiyolit

Akut Bronşiyolit

Viral üst solunum yol enfeksiyonu bulguları ile hışırtılı solunum, takipne, subfebril ateşin olduğu tablodur. Ekspiryum uzamıştır ve sibilan ronküsler işitilir. Hastada eger ağır solunum distresi, ateş ve genel durum bozukluğu varlığında pnömoni düşünülmelidir. Ayırıcı...

Bronşiyolit

Etken genelde viraldir. Tekrarlıyorsa sebep astım olabilir. 3 aylıktan küçükler sevk edilmeli. Diğer yaştakilere: Rp/ 1.) Ventolin süsp (2 yaş altında kullanılmaz)  6 yaş altında 3x ½ ölçek, 6-12 yaş arasında 3×1 ölçek,...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!