Tagged: üretrit

Nongonokoksik Üretrit

Genç erkeklerin hastalığıdır. Etken klamidia trachomatistir. Semptomlar gonokoksik üretritteki kadar belirgin değildir. Genel­likle dizüri ve üretral kaşıntı ile kendini gösterir. Üretral akıntı kural olmamakla birlikte genelde az ve seröz bir akıntı olur. Akıntı genellikle...

Gonokoksik Üretrit

Sarı kahverengi bol bir akıntı, üretra meatusunda eritem, ödem ve miksiyon yakınmaları vardır. Üretra palpasyonla ağrılıdır. Kültür ile tanısı konur. Ayırıcı Tanı ■  Nongonokoksik üretrit ■  ıdrar yolu enfeksiyonu Tedavi Üretrili hastaların tümünde kesin...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!