Tagged: taşikardi

Taşikardiler

Atrial kaynaklı taşikardilerde (QRS Dar) => Beloc     Kalp yetmezliği yok ise ; 1amp Beloc ver 5dk sonra tekrarla / Kalsiyum kanal blokeri ver (Verapamil/Diltizem)     Kalp yetmezliği var ise ; direkt Digoksin puşe...

Supraventriküler Taşikardi

Rp/ 1: isoptin 5mg ampul iv yavaş , yanıt yoksa 1 ampul daha TAŞİKARDİ (SUPRAVENTRİKÜLER) : 1.) EKG çek. 2.) 100 cc SF içine yarım amp Diltizem katılır. Monitorize ederek ver. 3.) Düzelmezse doz...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!