Tagged: sistit

Akut Sistit

Hastalarda sistizm yakınmaları görülür. Nadiren suprapubik ağrı olabilir. Pyüri ve bakteriüri tipiktir. Ayırıcı Tanı ■  Prostatit ■  BPH ■  Vulvovaginit Tedavi Kısa süreli antibiyotiterapi yeterli olur. ıdeal olan kültür sonu­cuna göre tedavi etmektir. Ampirik tedavi olarak kinolonlar, nitrofurantoin,...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!