Tagged: miyokard

Myokard İnfarktüsü

MI: 1.) EKG çek, kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönder. 2.) Oksijen ver 3.) 300 mg aspirin çiğnet + 4 tane Plavix(=klopidogrel) 75mg + Heparin 1cc(=1flakonu 5cc) 4.) Tansiyonu < 110 mmHg...

Akut ST Elevasyonlu MI

Tanı Hastalarda 30 dakikadan fazla süren göğüs ağrısı, bulantı kusma, terleme görülür. Kardiyak enzimlerin yükseldiği saptanır ve en önemlisi çekilen EKG de ST elevasyonu saptanır. ST elevasyonunlu MI düşünüldüğünde ilk yapılması gereken hemen EKG...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!