Tagged: kabakulak

Kabakulak

Parotis bezinin parainfluenza virüsü ile enfekte olmasıdır. Ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, parotis bezinde şişlik görülür. Yaşam boyu bir kez geçirilir. % 40 oranında asemptomatik seyreder. Ayırıcı Tanı ■ Tükrük bezi taşı ■ Akut...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!