Tagged: inguinale

Granüloma inguinale

Donovan basilinin yaptığı yavaş ılerleyen, ülseratif bir enfek­siyondur. ınkübasyon süresi 2 – 3 aydır. ılk lezyon penis, kasık ya da peri nede ortaya çıkar. Kadife msi lezyonlar ve klasik skar-ların görülmesi ve biyopside donovan...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!