Tagged: inflamatuar

Pelvik inflamatuar Hastalık

Hastalarda adneksiyel duyarlılık, serviks hareketlerine has­saslık, alt batın ağrısı, lökositoz saptanır. Tedavi Güncel tedavi protokolleri göstermektedirki bir çok olguda etken polimikrobiyaldir. Bu yüzden önerilen rejimler ampirik ve geniş spektrumludur. Hastalara seftriakson 250 mg IM...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!